Ajánló

 

Alábbi irodalmakat ajánlom, ha szeretnél átfogó képet kapni a kereszténységről.

 

Könyvek

Biblia -> Károli standard (Kálvin Kiadó) revideált 1908

Újszövetség/Zsoltárok könyve (Kálvin Kiadó) revideált 1908

Rózsa Huba: Mi a Biblia? (Jel Kiadó, 2010)

Ursula Struppe: Bevezetés az Ószövetségbe (Jel Kiadó, 2003)

C. H. Spurgeon: Mi a hit és hová vezet? (Evangéliumi Kiadó, 2004)

Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma (Szent István Társulat, 1980)

Henry Chadwick: A korai egyház (Osiris Kiadó, 2003)

Dér Katalin: Próféciák a Messiásról (Kairosz Kiadó, 2018)

Így keletkezett a Biblia (Evangéliumi Kiadó, 1995)

Albert Schweitzer: A keresztyénség és a világvallások

 in: Albert Schweitzer, a gondolkodó (Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1989)

 

Írások

Újévi gondolatok Vankó Zsuzsától

Erdélyi Judit: Lelki immunológia

Fabiny Tibor: Ami változik és ami/Aki örök a Szentírásban

 

Internetes források

Károli Biblia on-line

Spurgeon: Mi a hit és hová vezet? (Evangéliumi Kiadó) pdf

 

Hitvédelem

Josh McDowell: Bizonyítékok a keresztyén hit mellett (KIA, 2004, 748 old.)

Josh McDowell: Válaszok a keresztyén hitet vizsgáló nehéz kérdésekre (KIA, 2004)

 

További hasznos könyv

SCOLAR Kézikönyv a Bibliához (2. átd. kiadás, 2014) színes fotókkal gazdagon illusztrált, tartalmas, igényes kézikönyv