Hitvallás 

 

1. Jézus Krisztus Úr (legősibb keresztény hitvallás). Nem pusztán egy bölcs tanító volt, hanem maga Isten Fia jött közénk személyében. Ő a megígért Messiás.

 

2. Elfogadom az apostoli hitvallást.

 

 

 

Alábbiakban néhány fontos keresztény témáról írom le a véleményemet.

 

 

a. A Biblia

 

A Biblia, mint nevében is benne van egy könyvtár, a keresztény hit Szentírása. Isten által ihletettnek tartom, amely tartalmazza Isten igéjét. Nem vallom azt a dogmát, hogy a Biblia minden szava Isten igéje. Találunk benne olyan részeket, melyek a Jézus által hirdetett Atya szellemiségétől idegenek (pl. Isten elrendeli egész népek kiirtását nőkkel, gyerekekkel, állatokkal együtt). Isten nagybetűs Igéje a Testté lett Ige, azaz Jézus Krisztus. Ami a Bibliában Jézus tanításaival és szellemiségével összeegyeztethető, az bizonnyal tévedhetetlen és Isten igéje. Nem értek egyet, hogy Pál néhány rendelkezéséből egyesek alátámasztották a rabszolgatartást, a nők alárendeltségét vagy az egyházi hierarchiát. Ha Jézus tanításait vetjük össze ezekben a kérdésekben Pál rendelkezéseivel, melyek az akkori helyzetnek és gondolkodásnak megfeleltek, kiderül, hogy azokat nem szabadott volna örökérvényű tanításként kezelni, vagy szent törvényt alkotni belőle.

 

 „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.”  „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot”.

 

Fabiny Tibor: Ami változik és ami/Aki örök a Szentírásban

 

It is surely a strange apologetic that says faith in Christ is all you need for salvation; and then says, you have no right to your faith in Christ unless you believe that the Bible is without error.

 

--Francis L. Patton

 

 

b. Kárhozat, pokol

 

Jézus tanított a kárhozat létéről, tehát számolnunk kell a halálunk utáni ítélettel. Viszont a kárhozat célja és örökérvényűsége nem olyan tisztán derül ki az Írásokból, mint az általánosan hiszik.

 

Bolyki György: Mi lesz a pokolban?

https://www.youtube.com/watch?v=ol4Xvustuow

 

Pokoli háromszög